AE Mimarlık | Basında Biz | Kentsel dönüşüm başladı yaşam alanları küçüldü, AE Mimarlık 1991 yılında İstanbul merkezli olarak kurulmuştur. Özel ve kamusal tüm mimari gereksinimleri mimari gereklilikler çerçevesinde karşılamaktayız. Esnek mimari çözümlerin sürdürülebilir çerçevede inşasının yaratıcı mekanlarla insan hayatına değer kattığına inanıyoruz. Bu çerçevede müşterilerimize yüksek kalitede mimari hizmet sunuyoruz., AE, Mimarlık, Ahmet Erkutoğlu, Fatih Küpoğlu, Tasarım, İnşaat, Kadıköy, İstanbul, Türkiye
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI YAŞAM ALANLARI KÜÇÜLDÜ
2015-04-29
Fikirtepe’nin ilk kentsel projesi olan “Evim Kadıköy”, Maltepe Cevizli’de“Ofisim İstanbul”, Moda DoubleTreeby Hilton, İmes Sheraton gibi özellikle İstanbul Anadolu yakasında ve yurt içinde-yurt dışında ürettiği bir çok projeye imza atan AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, parsel ve kent ölçeğinde kentsel dönüşüm kavramını değerlendirirken yaşam alanlarının giderek küçüldüğünü belirtiyor.

Emekleme döneminden yürüme dönemine geçen kentsel dönüşüm kavramı, üzerinde hâlâ tam bir uzlaşma sağlanabilmiş değil. Meslek birlikleri, mimarlar, inşaat firmaları kentsel dönüşümdeki doğru ve yanlışları masaya yatırmaya devam ediyorlar. Ancak kentsel dönüşüm kavramı tartışıladursun, kentsel dönüşüm rant olarak algılanmaya devam ediyor ve konutlarda insanların oturacağı göz ardı edilip yaşam alanları iyice küçülüyor.

1991 yılından beri özellikle İstanbul Anadolu yakasında yaptığı işlerle adından söz ettiren AE Mimarlık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşümle birlikte mimari projelerde de değişiklik yaşandığını belirtiyor ve mimaride zaman zaman geleneksel verilere de başvurulması gerektiğinin altını çiziyor. “Örneğin; sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm süreci için geleneksel kentlerde görülen hayat, avlu, ara sokak gibi çözümlemeleri yaşamın birbirine geçişini sağlayan mekânlar olarak ele alıp, yeni ihtiyaçlara yönelik yeni organizasyon modelleri oluşturulmalıdır. Tüm bu aşamalar değerlendirildikten sonra mekânın dönüşümü konusunda karara varılmalıdır. Böylelikle kentsel dönüşümün bir son değil yeni başlangıçlar olması için adımlar atılacaktır.” açıklamalarında bulunuyor. Ahmet Erkurtoğlu, AE Mimarlıkolarak insanların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak mimari projelere hayat verdiklerini de belirtiyor.

Kentsel dönüşüm, tüm toplumu ilgilendiriyor

Kentsel dönüşümde şu an genel bir planlama yerine birbirine sıra sıra eklemlenmiş parseller dönüştürülüyor. Oysa bu durum konut stoklarına ne yazık ki çözüm getirmiyor. “Adı kentsel dönüşüm olan bir olgudan bahsediyoruz ancak değişen kentleşme dinamiklerine katılım sağlayacak kentsel kamusal alanlar planlayamıyoruz.” diyen MimarAhmet Erkurtoğlu, mevzuat ve yasaların akıllı kent ve yerleşme stratejilerini geliştirerek, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama becerisini tehlikeye atmadan günümüz ihtiyaçlarına cevap vermesi gerektiğinin altını çiziyor. Ancak kent içindeki parsellerin yıkılıp yerine yüksek binaların yapılması kentsel dönüşüm olarak algılanıyor. “Kentsel dönüşüm toplumun tümünü ilgilendiren bir olgudur. Sadece parselde ikamet eden riskli yapı sahipleri, sadece müteahhitler, sadece mimarlar değil,  hepimiz bu konunun muhatabıyız. Ben proje üretirken parselin sokağında yürüyen kişiye karşı da sorumluluk hissediyorum.” ifadelerinde bulunuyor.

İnsan ön planda tutulmalı

AE Mimarlık olarak çevresel uyum kaygısıyla tanımlı bir bütün alan içinde yeni alanlar yaratmaya çalıştıklarını belirten Mimar Ahmet Erkurtoğlu, “Giderek betonlaşan kamusal alan ve yeşil alanlara duyulan özlemi parsel ölçeğinde maksimum verimlilikte kullanmaya çalışırken; kent ölçeğinde insanların ihtiyaçlarını öngören, yaşlı-çocuk-engelli için konfor sunan, kaliteli ve estetik bir fiziksel çevre sunan ekonomiden yanayız.” diyor. Mimar Ahmet Erkurtoğlu, aynı zamanda akıllı yerleşme stratejileri ile verimli alan kullanımlarını ön plana çıkarmanın ve insana verilen önemin her zaman üst düzeyde tutulması gerektiğini belirtiyor.
DEVAMI