Kentsel Dönüşüm Değil, Binasal Dönüşüm!

Kentsel dönüşüm değil,binasal dönüşüm.

İstanbul’da özellikle kentin değerli akslarındaki yorgun ve depreme dayanıksız konutların malikleri, Afet Yasası’nın getirdiği kanuni haklardan yararlanarak binalarını yeniden inşa ettiriyor. Bu yeni sürece dair görüş bildiren AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşümü, binasal dönüşüm olarak değerlendirerek önemli bir tespitte bulundu. Adına kentsel dönüşüm denilen yenilenme hareketinin sadece konut sahiplerinin olası depreme karşı sağlam binalarda oturma isteğine cevap verdiğini belirten Erkurtoğlu, dönüşümün kente katkısı olmadığını aksine yük bindirdiğini şu sözlerle vurguluyor: “Bu dönüşümün parsel bazında değil ada bazında yapılması, adalarda emsal transferleri yapılarak yeni donatı alanlarına muhakkak yer ayrılması gerekmektedir. Aksi takdirde yolların,altyapının, donatı alanlarının değişmediği bu dönüşümde kenti daha da yaşanılmaz hale getireceğiz.”

 

Yorum Yap