Santep Alışveriş Kütlesi Çevre Sokak Dokusu…

SANTEP Alışveriş kütlesi çevre sokak dokusu ile birleşerek yaya sirkülasyonunu proje bünyesine çekmesi hedeflenmiştir.

Konsept proje olarak hazırlanan proje bünyesinde Holding yönetim yapısı, alışveriş merkezi, ofis ve konut işlevlerini barındıran proje, İpek yolu ile yeni yapılacak tramvay hattı arasında yer almaktadır. Arazinin kuzeyinde yer alan İpek Yolu, adalet yapısı ve yeni gelişen ofis bölgesi ile güneyinde konut bölgesi ve tramvay hattı yer almaktadır. Kuzey ve güneyde yer alan bu iki yapılaşmadan oluşan insan sirkülasyonunu projenin merkezine alarak oluşturulan mekanların sürekli aktif tutulması planlanmıştır.
15 katlı yönetim yapısında bölgenin iklimsel yapısı ve bölge insanının yaşantısı göz önüne alınarak tasarlanan balkonların ritmik bir dizide farklı konumlandırmaları ile yapının cephesi oluşmuştur. birleşerek yaya sirkülasyonunu projenin bünyesine çekmesi hedeflenmiştir. Alışveriş kütlesi için oluşturulan baza yükselen yapı bloklarının insan ölçeğine indirgenmesinde ana rolü üstlenmiş olup, arkadlı yapısı ile iklimsel özelliklerden kaynaklanan olumsuzlukları konforlu bir sokak olarak kullanıcılarna sunması hedeflenmiştir.
Projenin merkezinde yer alan modern yanı açık cam kubbe ile çökertilmiş bir meydan projenin merkezine konumlandırılmış olup, bu mekandan kapalı AVM’ye ulaşım sağlanmıştır.
Yükselen konut ve ofis kütleleri arsa çeperlerine çekilmiş olup içeride farklı perspektifler yaratacak geniş bir iç boşluk sağlanmıştır. Bu yükselen blokların girişleri yol cephelerine alınarak minimum düzeyde özel güvenlikli alan oluşturulmuş, böylelikle maksimum düzeyde kamusal alan hedeflenmiştir.
Arsanın güneybatısında yer alan tramvay durağına bakan kısım geri çekilerek bu iki yapı arasında meydan tasarlanmıştır. Bu meydana bakan kapalı AVM girişi ile farklı etkinliklerin yapılabileceği bir meydan hedeflenmiştir.

       

Yorum Yap